Float / Sink Test

تست شناورسازی یا غوطه وری در آب یکی از آزمونی هایی می باشد که برای شناسایی و تشخیص نوع پلاستیک در پروسه بازیافت هر گونه ضایعات مانند مواد پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی و سایر پلیمرها و افزودنی‌ها انجام می شود

تست شناورسازی/فرو بردن (غوطه‌وری) Float/Sink Test

عبارات مرتبط :  تست شناوری
دسته بندی : آزمون ماده

توضیح :

آزمونی برای هر گونه ضایعات پلاستیک در مواد پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی مورد استفاده قرار میگیرد. سایر پلیمرها و افزودنی‌ها. فقط پلیمر پلی اتیلن و پلی پروپیلن خالص در آب شناور می‌مانند. برای انجام این آزمون، یک فنجان یا سطل بزرگ بردارید، با آب آن را پر کنید، قطعات پلاستیکی را داخل آن بگذارید، هم بزنید و منتظر بمانید تا ته­نشین شوند. هر آنچه که به داخل آب فرو رفته (غرق شده) پلی اتیلن و پلی پروپیلن نیست.

تست شناورسازی یا غوطه وری در آب یکی از آزمونی هایی می باشد که برای شناسایی و تشخیص نوع پلاستیک در پروسه بازیافت هر گونه ضایعات مانند مواد پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی و سایر پلیمرها و افزودنی‌ها انجام می شود
تست شناورسازی یا غوطه وری در آب یکی از آزمونی هایی می باشد که برای شناسایی و تشخیص نوع پلاستیک در پروسه بازیافت هر گونه ضایعات مانند مواد پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی و سایر پلیمرها و افزودنی‌ها انجام می شود.

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید