رول ها / Rolls

رول ها / Rolls ، فیلم ­ها یا ورقه­ های پلاستیکی که به دور یک هسته کارتنی پیچیده شده ­اند.

رول ها / Rolls

عبارات مرتبط : حلقه ، پیچیده­ شده
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

رول ها / Rolls ، فیلم ­ها یا ورقه­ های پلاستیکی که به دور یک هسته کارتنی پیچیده شده ­اند.

رول ها / Rolls ، فیلم ­ها یا ورقه­ های پلاستیکی که به دور یک هسته کارتنی پیچیده شده ­اند.
رول ها / Rolls ، فیلم ­ها یا ورقه­ های پلاستیکی که به دور یک هسته کارتنی پیچیده شده ­اند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید