سکوی بارگیری / Loading Ramp

سکو بارگیری / Loading Ramp (سطح شیب­دار) برای اینکه جرثقیل چنگک­دار بتواند بالا برود و  محصول را در داخل محفظه های ترابری بارگذاری کند.

سکوی بارگیری /   Loading Ramp

عبارات مرتبط :
دسته بندی : تجهیزات

توضیح :

سکوی بارگیری / Loading Ramp (سطح شیب­دار) برای اینکه جرثقیل چنگک­دار بتواند بالا برود و  محصول را در داخل محفظه های ترابری بارگذاری کند.

سکو بارگیری / Loading Ramp (سطح شیب­دار) برای اینکه جرثقیل چنگک­دار بتواند بالا برود و  محصول را در داخل محفظه های ترابری بارگذاری کند.
سطح شیب­داری برای اینکه جرثقیل چنگک­دار بتواند بالا برود و  محصول را در داخل محفظه های ترابری بارگذاری کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید