Circular Economy

سیستم مدور اقتصاد جهت بالا بردن میزان استفاده از پلیمر ها و ضایعات پلاستیک از اول مرحله تولید تا استفاده و بازیافت مجدد آنها را بررسی می کند.

سیستم اقتصاد مدور ( پلاستیک ) circular economy

عبارات مرتبط : مدور بودن
دسته بندی :  اصطلاح صنعتی

توضیح :

سیستم اقتصاد مدور پلاستیک یک جایگزین و مدل پایدار برای اقتصاد خطی معمول است.در اقتصاد مدل خطی روش ساختن، استفاده و دور ریختن مورد بررسی قرار می گیرد ؛ در مقابل، اقتصاد مدور منابع را تاجایی که ممکن است نگه می‌دارد و بیشترین مقدار ممکن و قابل استفاده ترین حالت را از آنها استخراج می‌کند، سپس مواد و محصولات را در پایان عمر سرویس‌دهی آن­ها ریکاوری ، بازیافت و بازتولید می‌کند.

سیستم فعلی استفاده از پلاستیک تغییر اساسی را می طلبد که در آن تحقیقات و نوآوری ، که با سیاست گذاری دولت ها امکان پذیر و تقویت شده اند ، نقش اساسی دارند.

با حرکت به سمت اقتصاد مدور ، ضمن دستیابی به نتایج اقتصادی ، محیطی و اجتماعی بهتر می توان از مزایای بازیافت و استفاده مجدد از پلاستیک و ضایعات آن بهره مند گردید.

این سیستم اقتصادی با هدف تهیه اطلاعات و آگاهی از تصمیمات مربوط به سیاست ها و بودجه های دولت ها در مورد اقتصاد مدور برای تولید دوباره پلاستیک از ضایعات و افزایش تحقیق و نوآوری و پروژه های جدید جهت این امر در بودجه اتحادیه اروپا می باشد .

سیستم اقتصادی مدور پلاستیک کل زنجیره ارزش پلیمر را پوشش می دهد ، طیف گسترده ای از چالش ها و فرصت ها را نمایان می کند. بر اساس شواهد علمی ، راهکارهای  ارائه شده در این سیستم به تولید پلاستیک از مواد اولیه تجدید پذیر و طراحی محصول برای مدت زمان استفاده طولانی ، استفاده مجدد ، تعمیر و بازیافت مکانیکی ، شیمیایی یا آلی کمک می کند.

علاوه بر این ، سیستم اقتصادی مدور پلاستیک توضیح می دهد که چگونه می توان با نوآوری در مدلهای تجاری ، سیستمهای جمع آوری و مرتب سازی و بازیافت ضایعات پلاستیک ، این تغییرات سیستمی را پشتیبانی کرد. به این ترتیب پلاستیک می تواند در جامعه ما با  ارزش و جایگاهی بالا گردش و مورد استفاده قرار بگیرد و در عین حال خطرات مربوط به سلامتی انسان و محیط زیست را نیز به حداقل برساند.

سیستم مدور اقتصاد جهت بالا بردن میزان استفاده از پلیمر ها و ضایعات پلاستیک از اول مرحله تولید تا استفاده و بازیافت مجدد آنها را بررسی می کند.
سیستم مدور اقتصاد جهت بالا بردن میزان استفاده از پلیمر ها و ضایعات پلاستیک از اول مرحله تولید تا استفاده و بازیافت مجدد آنها را بررسی می کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید