Cold Wash

در اولین مرحله شستشوی ضایعات پلاستیک با آب سرد، ضایعات خرد شده پلیمرها یا تکه های آلوده PET وارد خط شستشو با آب سرد می شوند
شست و شوی سرد ضایعات پلاستیک
عبارات مرتبط :
دسته بندی :  فرآیند بازیافت

نمونه ای از عملکرد خط شستشوی برای بازیافت ضایعات پلاستیک :

در اولین مرحله شستشوی سرد ضایعات پلاستیک ، ضایعات خرد شده پلیمرها یا تکه های آلوده PET وارد خط شستشو با آب سرد می شوند و از طریق واشر اصطکاک  شروع به تمز کردن آلوده گی و مواد اضافی جزئی مانند مایعات و کاغذ از پلیمرهای بازیافتی را جدا می کنند . بعد از اولین شستشو ، مرحله بعدی خشک کردن مواد پلاستیکی و جدا کردن آلاینده های بیشتر ، به عنوان مثال گرد و غبار و شن از داخل آنها است. این کار در خشک کن مکانیکی انجام می شود. برای مواد بسیار آلوده ، به عنوان مثال برای از بین بردن چسبها از برچسب ها و رعایت استانداردهای درجه غذا ، ممکن است مرحله شستشوی دیگری با آب داغ لازم باشد.

در اولین مرحله شستشو، ضایعات خرد شده پلاستیک یا تکه های آلوده PET وارد خط شستشو با آب سرد می شوند
در اولین مرحله شستشو، ضایعات خرد شده پلاستیک یا تکه های آلوده PET وارد خط شستشو با آب سرد می شوند

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید