قالب­ گیری تزریقی  /  Injection Moulding

قالب گیری تزریقی یکی از متداول ترین روش های ساخت پلاستیک ها است

قالب­ گیری تزریقی  /  Injection Moulding

عبارات مرتبط : قالب­ گیری ­شده، قالب ­گیری، قالب­ گیری تزریقی
دسته بندی : فرآیند ساخت

توضیح :

قالب­ گیری تزریقی  /  (Injection Moulding ) یکی از متداول­ترین روش­ های ساخت پلاستیک ­ها است. ماده از طریق یک قیف به داخل دستگاه قالب ­گیری تزریقی وارد می­شود. دستگاه قالب ­گیری تزریقی شامل یک استوانه تحت گرما با یک ماردون (پیچ) با حرکت معکوس است (انرژی توسط موتور هیدرولیکی یا الکتریکی تأمین می­شود) که پلیمر مذاب را به داخل یک قالب دوتکه­ای که دما در آن کنترل می­شود وارد می­کند؛ وارد کردن پلیمر مذاب از طریق سیستم کانالی شامل دروازه و راهگاه صورت می­گیرد.

ماردون پلیمر را ذوب می­کند (نرم می­کند) و همچنین در حین فرآیند تزریق به عنوان یک سنبه عمل می­کند.حرکت ماردون همچنین به علت اعمال برش روی پلیمر گرمای اضافی فراهم می­کند. پلیمر به داخل یک قالب تزریق می­شود که در نهایت شکل آن قالب را به خود می­گیرد.

شما همواره می­توانید بگوئید که یک پلیمر قالب­ گیری تزریقی شده است یا نه؛ این از طریق یک شکل نوک پستانک طور (اغلب در پایین محصول) جایی که پلیمر به داخل قالب تزریق شده است، قابل تشخیص است. محصولات متداول عبارتند از سطل­ها، صندوقچه­ ها، درب بطری­ها، جعبه ­های ابزارهای الکتریکی، سطل زباله­ های چرخ­دار و غیره.

قالب گیری تزریقی یکی از متداول ترین روش های ساخت پلاستیک ها است
قالب گیری تزریقی یکی از متداول ترین روش های ساخت پلاستیک ها است

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید