محصولات جانبی ضایعات صنعتی / Post Industrial waste

محصولات جانبی ضایعات صنعتی / Post Industrial waste ، تولید شده توسط استفاده های تجاری و صنعتی. برای مثال، مراکز توزیع، خرده فروشی و بسته­ بندی غذا. این ماده اغلب تقریباً تمیز و تفکیک ­شده است و شاید نیازی به شست و شو نداشته باشد.

محصولات جانبی ضایعات صنعتی / Post Industrial waste

عبارات مرتبط : قراضه صنعتی، ضایعات تجاری
دسته بندی : اصطلاح صنعتی

توضیح :

محصولات جانبی ضایعات صنعتی / Post Industrial waste ، تولید شده توسط استفاده های تجاری و صنعتی. برای مثال، مراکز توزیع، خرده فروشی و بسته­ بندی غذا. این ماده اغلب تقریباً تمیز و تفکیک ­شده است و شاید نیازی به شست و شو نداشته باشد.

محصولات جانبی ضایعات صنعتی / Post Industrial waste ، تولید شده توسط استفاده های تجاری و صنعتی. برای مثال، مراکز توزیع، خرده فروشی و بسته­ بندی غذا. این ماده اغلب تقریباً تمیز و تفکیک ­شده است و شاید نیازی به شست و شو نداشته باشد.
توسط استفاده های تجاری و صنعتی. برای مثال، مراکز توزیع، خرده فروشی و بسته­ بندی غذا. این ماده اغلب تقریباً تمیز و تفکیک ­شده است و شاید نیازی به شست و شو نداشته باشد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید