هوموپلیمر Homopolymer

یک هوموپلیمر از یک مونومر تنها تشکیل می¬شود. بنابراین، تنها شامل یک واحد تکرارشونده است. هوموپلیمرها معمولاً به روشی به نام پلیمریزاسیون افزایشی تشکیل می¬شوند.

هوموپلیمر

عبارات مرتبط :
دسته بندی : مواد

توضیح :

هوموپلیمر (Homopolymer) از یک مونومر تنها تشکیل می­شود. بنابراین، تنها شامل یک واحد تکرارشونده است. هوموپلیمرها معمولاً به روشی به نام پلیمریزاسیون افزایشی تشکیل می­شوند.

در مثال پلی­ پروپیلن، هوموپلیمر پلی پروپیلن نسبت استحکام به وزن بالایی دارد و سفت­تر و قوی­تر از کوپلیمر است. این مشخصات به همراه مقاومت شیمیایی خوب و قابلیت جوش خوردن، آن را یک انتخاب مناسب برای ساختارهای مقاوم به خوردگی می­کند.

"یک

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید