ویسکوزیته / IV

ویسکوزیته / IV یک معیاری از وزن مولکولی پلیمر است و تبعاً نقطه ذوب، بلورینگی و استحکام کششی را نشان می دهد.

ویسکوزیته / IV

عبارات مرتبط : ویسکوزیته، ویسکوزیته ذاتی
دسته بندی : آزمون ماده

توضیح :

ویسکوزیته / IV یک معیاری از وزن مولکولی پلیمر است و تبعاً نقطه ذوب، بلورینگی و استحکام کششی را نشان می دهد. IV برای انتخاب گرید مناسب PET برای کاربردهای خاص استفاده می­شود. مقادیر بالاتر (IV (75/0- 84/0 برای کاربردهای بطری­سازی و مقادیر کمتر آن (65/0- 75/0) برای ورقه فیلم و لیف (6/0- 7/0) استفاده می­شوند.

ویسکوزیته / IV یک معیاری از وزن مولکولی پلیمر است و تبعاً نقطه ذوب، بلورینگی و استحکام کششی را نشان می دهد.
ویسکوزیته / IV یک معیاری از وزن مولکولی پلیمر است و تبعاً نقطه ذوب، بلورینگی و استحکام کششی را نشان می دهد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید