پلاستیک شست و شو داده شده با آب داغ / Hot Washed

پلاستیکی که در خط شست و شو حداقل به داخل یک تانکر آب داغ رفته است

پلاستیک شست و شو داده شده با آب داغ / Hot Washed

عبارات مرتبط : شست و شوی داغ
دسته بندی : فرآیند بازیافت

توضیح :

پلاستیک شست و شو داده شده با آب داغ (Hot Washed) پلاستیکی که در خط شست و شو حداقل به داخل یک تانکر آب داغ رفته است. این فرآیند به حذف هر چه بیشتر آلوده کننده ها کمک می­کند. ماده شست و شو داده شده با آب داغ عموماً بسیار تمیزتر و خالص­تر است.

پلاستیکی که در خط شست و شو حداقل به داخل یک تانکر آب داغ رفته است
پلاستیکی که در خط شست و شو حداقل به داخل یک تانکر آب داغ رفته است

 

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید