FR

پلیمر های ضد آتش / شعله (افزودنی‌های به تأخیر انداز شعله برای پلاستیک‌ها،) ترکیباتی هستند که به پلاستیک‌ها و سایر مواد افزوده می‌شوند که باعث تأخیر، افت یا جلوگیری از فرآیند احتراق می‌شوند.

پلیمرهای ضد آتش / شعله FR

عبارات مرتبط :  به تأخیر انداز شعله، به تأخیر انداز آتش
دسته بندی : مواد پلیمری

توضیح :

پلیمر های ضد آتش / شعله  Fire-safe polymers (افزودنی‌های به تأخیر انداز شعله برای پلاستیک‌ها،) ترکیباتی هستند که به پلاستیک‌ها و سایر مواد افزوده می‌شوند که باعث تأخیر، افت یا جلوگیری از فرآیند احتراق می‌شوند. این ترکیبات در زمانی که آتش در حال به وقوع پیوستن است که برای جلوگیری از احتراق مفید هستند.

این مواد از ذغال ‌شدن و ذوب شدن جلوگیری نمی‌کنند و تنها مقاومت گرمایی ماده را افزایش می‌دهند. این مواد زمانی که آتش به طور کامل فراگیر شده، کارآیی ندارند. در بازیافت، پلیمرهای ضد آتش  یا پلاستیک‌های به تأخیر انداز شعله تنها می‌توانند در برخی از کاربردهای خاص مورد استفاده قرار گیرند و همه مشتری‌ها از آن استفاده نمی‌کنند.

پلیمر های ضد آتش / شعله (افزودنی‌های به تأخیر انداز شعله برای پلاستیک‌ها،) ترکیباتی هستند که به پلاستیک‌ها و سایر مواد افزوده می‌شوند که باعث تأخیر، افت یا جلوگیری از فرآیند احتراق می‌شوند.
پلیمر های ضد آتش / شعله (افزودنی‌های به تأخیر انداز شعله برای پلاستیک‌ها،) ترکیباتی هستند که به پلاستیک‌ها و سایر مواد افزوده می‌شوند که باعث تأخیر، افت یا جلوگیری از فرآیند احتراق می‌شوند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید