Compounding

کامپاند یا همان ترکیب پلیمر فرایند اختلاط یا آمیختن چند نوع گرانول پلاستیکو مواد افزودنی با یکدیگر به جهت تولید پلیمر جدید می باشد.

کامپاند پلاستیک Plastic Compounding

عبارات مرتبط : ترکیب پلاستیک – کامپاند مهندسی
دسته بندی : فرآیند بازیافت

توضیح :

کامپاند پلاستیک یا همان ترکیب پلیمر ، فرایند اختلاط یا آمیختن چند نوع گرانول پلاستیک و مواد افزودنی با یکدیگر به جهت تولید پلیمر جدید ساخت یک رزین پلاستیک خاص یا برای استفاده در تولید محصولاتی که خواص تکونولوژیکی مشخصی نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد به طور معمول این فرآیند در حالت مذاب با هدف دستیابی به مخلوط همگن انجام می شود و یک مرحله مهم در فرآیند توسعه پلیمر است.

نیاز به مواد سبک وزن ، بادوام تر و کم انتشار به علاوه تقاضای روز افزون در زمینه طراحی ، صنعت پلیمر و پلاستیک را وادار به تولید مواد جدید و نوآورانه می کند. تولید مواد پلیمری و ترکیب در هر مرحله از فرآیند تحقیق و توسعه پلیمر برای تولید موادی با خواص مختلف به مواد پایه یا تولید مواد با کیفیت مورد نظر با استفاده از مواد افزودنی مختلف صورت می گیرد.

در واقع به محصول پلاستیکی که براساس یک ترکیب شیمی و فرولاسیون و تفکر مهندسی پلیمر ساخته شود، کامپاندینگ پلاستیک می گویند.

در روش کامپاند برای ساخت پلیمر جدید ، چند نوع گرانول پلاستیک و مواد افزودنی را بصورت مذاب با هم ترکیب می کنند.
در روش کامپاند برای ساخت پلیمر جدید ، چند نوع گرانول پلاستیک و مواد افزودنی را بصورت مذاب با هم ترکیب می کنند.
کامپاند یا همان ترکیب پلیمر فرایند اختلاط یا آمیختن چند نوع گرانول پلاستیکو مواد افزودنی با یکدیگر به جهت تولید پلیمر جدید می باشد.
کامپاند یا همان ترکیب پلیمر فرایند اختلاط یا آمیختن چند نوع گرانول پلاستیکو مواد افزودنی با یکدیگر به جهت تولید پلیمر جدید می باشد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید