De-Dusting

انجام مرحله گرد و خاک زدایی باعث میشود تا گرانول با کیفیت تر و تمیز تری در فرآیند بازیافت ضایعات پلاستیک داشته باشیم

گرد و خاک زدایی  De-Dusting

عبارات مرتبط : حذف گرد و غبار
دسته بندی : فرآیند بازیافت

توضیح :

از این پروسه برای از بین بردن خاک، برچسب‌ها،  و سایر ذرات سبک روی ضایعات پلاستیک خرد شده و یا گرد و غبار و رشته های ریز داخل گرانول های پلاستیک در فرآیند بازیافت استفاده میگردد ، انجام این کار باعث میشود تا محصول خروجی با کیفیت تر و تمیز تری در فرآیند بازیافت داشته باشیم .این عمل اغلب با دستگاه زیگ زاگ یا دستگاه جریان هوا که بلافاصله بعد از آسیاب و دستگاه گرانول­ساز قرار داده می شود ، انجام می شود.

مرحله گرد و خاک زدایی De-Dusting برای از بین بردن خاک، برچسب‌ها، و سایر ذرات سبک روی ضایعات پلاستیک خرد شده و یا گرد و غبار و رشته های ریز داخل گرانول های پلاستیکی در فرآیند بازیافت استفاده میگردد

مرحله گرد و خاک زدایی De-Dusting برای از بین بردن خاک، برچسب‌ها، و سایر ذرات سبک روی ضایعات پلاستیک خرد شده و یا گرد و غبار و رشته های ریز داخل گرانول های پلاستیکی در فرآیند بازیافت استفاده میگردد
مرحله گرد و خاک زدایی De-Dusting برای از بین بردن خاک، برچسب‌ها، و سایر ذرات سبک روی ضایعات پلاستیک خرد شده و یا گرد و غبار و رشته های ریز داخل گرانول های پلاستیکی در فرآیند بازیافت استفاده میگردد

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید