اکتابین / Octabin

اکتابین / Octabin جعبه­ های مقوایی بزرگ هشت ضلعی؛ که توانایی نگه­داری وزن 2/1 تن را دارند. معمولا در تولید پلاستیک­ ها استفاده می­شود.

کتابین / Octabin

عبارات مرتبط : جعبه پالت، Gaylord (آمریکا) ، جعبه­ های بزرگ هشت ضلعی
دسته بندی : بسته ­بندی

توضیح :

اکتابین / Octabin جعبه­ های مقوایی بزرگ هشت ضلعی؛ که توانایی نگه­داری وزن 2/1 تن را دارند. معمولا در تولید پلاستیک­ ها استفاده می­شود.

اکتابین / Octabin جعبه­ های مقوایی بزرگ هشت ضلعی؛ که توانایی نگه­داری وزن 2/1 تن را دارند. معمولا در تولید پلاستیک­ ها استفاده می­شود.
جعبه­ های مقوایی بزرگ هشت ضلعی؛ که توانایی نگهداری وزن 2/1 تن را دارند. معمولا در تولید پلاستیک­ ها استفاده می­شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید