باسکول / Weighbridge

باسکول / Weighbridge ، کفه ­ای (ترازو) که کامیون (وانت) می­تواند روی آن وارد شود تا محموله را سنجیده شود. این سکوها باید به طور منظم تنظیم (کالیبره) شوند تا دقت بالا تضمین شود.

باسکول / Weighbridge

عبارات مرتبط : کفه­ های سنجش وزن
دسته بندی : مدیریت و حمل و نقل کالا

توضیح :

باسکول / Weighbridge ،کفه ­ای (ترازو) که کامیون (وانت) می­تواند روی آن وارد شود تا محموله را سنجیده شود. این سکوها باید به طور منظم تنظیم (کالیبره) شوند تا دقت بالا تضمین شود.

باسکول / Weighbridge ، کفه ­ای (ترازو) که کامیون (وانت) می­تواند روی آن وارد شود تا محموله را سنجیده شود. این سکوها باید به طور منظم تنظیم (کالیبره) شوند تا دقت بالا تضمین شود.
کفه ­ای (ترازو) که کامیون (وانت) می­تواند روی آن وارد شود تا محموله را سنجیده شود. این سکوها باید به طور منظم تنظیم (کالیبره) شوند تا دقت بالا تضمین شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید