بافته شده / Woven

بافته شده / Woven : بافتن روشی است که بسیاری از رشته­ ها و نوارها برای تشکیل یک پارچه در دو جهت بافته می­شوند (تار و پود).

بافته شده / Woven

عبارات مرتبط :
دسته بندی : مواد

توضیح :

بافته شده / Woven : بافتن روشی است که بسیاری از رشته­ ها و نوارها برای تشکیل یک پارچه در دو جهت بافته می­شوند (تار و پود). یک فیلم پلاستیکی به حالت فیلامنت در می ­آید (کشیده می­شود) و به حالت پارچه/ورقه/لباس بافته می­شوند. این ماده می­تواند به پارچه کرباسی، کسیه­ های بافته ­شده (کیسه­ های بزرگ)، کیسه­ های بذر، منسوجات صنعت عمران و غیره تبدیل شود.

بافته شده / Woven : بافتن روشی است که بسیاری از رشته­ ها و نوارها برای تشکیل یک پارچه در دو جهت بافته می­شوند (تار و پود).
 بافتن روشی است که بسیاری از رشته­ ها و نوارها برای تشکیل یک پارچه در دو جهت بافته می­شوند (تار و پود).

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید