بستر متحرک / Walking Floor

بستر متحرک / Walking Floor ، تریلری هیدرولیکی با کف متحرک که بارگذاری و باربرداری را بدون نیاز به جرثقیل چنگک­دار برای ورود به تریلر انجام می­دهد.

بستر متحرک / Walking Floor

عبارات مرتبط : بستر متحرک یدک­ کش ، تریلر
دسته بندی : مدیریت و محل و نقل کالا

توضیح :

بستر متحرک / Walking Floor ، تریلری هیدرولیکی با کف متحرک که بارگذاری و باربرداری را بدون نیاز به جرثقیل چنگک­دار برای ورود به تریلر انجام می­دهد. مواد از بالا به داخل یک بستر (کف) متحرک خوراک ­دهی می­شوند. نه همه تأمین کننده ­ها آنها را بارگذاری می­ کنند و نه همه مشتریان آن را می­پذیرند.

بستر متحرک / Walking Floor ، تریلری هیدرولیکی با کف متحرک که بارگذاری و باربرداری را بدون نیاز به جرثقیل چنگک­دار برای ورود به تریلر انجام می­دهد.
تریلری هیدرولیکی با کف متحرک که بارگذاری و باربرداری را بدون نیاز به جرثقیل چنگک­دار برای ورود به تریلر انجام می­دهد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید