راهگاه ها / Sprues

راهگاه ها / Sprues

عبارات مرتبط : میخ پرچ ها
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

راهگاه ها / Sprues محلی است که ماده مایع از طریق آن وارد قالب می­شود. در بسیاری از موارد، جریان ماده به داخل قالب را کنترل می­کند. در طول فرآیند ریخته گری یا قالب­گیری تزریقی، ماده داخل راهگاه جامد خواهد شد و باید از قطعه نهایی جدا گردد. ماده اضافی نیز راهگاه نامیده می­شود. این ماده قراضه توسط کمپانی های قالب­گیری تزریقی از ما جمع آوری می­شود.

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید