رزین / Resin

رزین / Resin دانه­ های کوچک 3 تا 5 میلی­متری که برای ساخت و تولید محصولات از پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل از نظر اندازه می­تواند متغیر باشد که به نوع ماشین برش وابسته است.

رزین / Resin

عبارات مرتبط : آمیزه، گرانول­ ها، دانه­ ها
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

رزین / Resin دانه­ های کوچک 3 تا 5 میلی­متری که برای ساخت و تولید محصولات از پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل از نظر اندازه می­تواند متغیر باشد که به نوع ماشین برش وابسته است. رزین از طریق فرایند اکستروژن تولید می­شود، همانند پلاستیک ­های بکر (جدید) و بازیافت شده. دانه­ ها برای این تولید می­شوند تا از خوراک دهی پیوسته به اکسترودر برای تولید محصولات جدید اطمینان حاصل شود.

رزین / Resin دانه­ های کوچک 3 تا 5 میلی­متری که برای ساخت و تولید محصولات از پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل از نظر اندازه می­تواند متغیر باشد که به نوع ماشین برش وابسته است.
 دانه­ های کوچک 3 تا 5 میلی­متری که برای ساخت و تولید محصولات از پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل از نظر اندازه می­تواند متغیر باشد که به نوع ماشین برش وابسته است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید