رنده کردن / Shred

رنده کردن /  Shred ، پلاستیکی که تسوط رنده به تکه­ های بزرگ برش داده شده­ اند (20 تا 60 میلی­متر). این یک فرآیند سخت (زخمت) است

رنده کردن / Shred

عبارات مرتبط : رنده­
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

رنده کردن /  Shred ، پلاستیکی که تسوط رنده به تکه­ های بزرگ برش داده شده­ اند (20 تا 60 میلی­متر). این یک فرآیند سخت (زخمت) است و برای این طراحی شده است که اندازه مواد را قبل از شست و شو کاهش داد یا ماده بازخرد شده تولید کرد. مکرراً برای موادی که بزرگ و حجیم هستند مورد استفاده است.

رنده کردن /  Shred ، پلاستیکی که تسوط رنده به تکه­ های بزرگ برش داده شده­ اند (20 تا 60 میلی­متر). این یک فرآیند سخت (زخمت) است
پلاستیکی که تسوط رنده به تکه­ های بزرگ برش داده شده­ اند (20 تا 60 میلی­متر). این یک فرآیند سخت (زخمت) است

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید