رنده / Shredder

رنده / Shredder ، دستگاهی که قطعات پلاستیکی بزرگ را به قطعات 20 تا 60 میلی­متری زبر رنده می­کند.این فرآیند از طریق تیغه­ ها متصل به روتور انجام میگیرد.

رنده / Shredder

عبارات مرتبط :
دسته بندی : تجهیزات

توضیح :

رنده / Shredder ، دستگاهی که قطعات پلاستیکی بزرگ را به قطعات 20 تا 60 میلی­متری زبر رنده می­کند. این دستگاه، این فرآیند را از طریق تیغه­ ها یا چاقوهای کوچکی که به یک روتور (قسمت چرخان) و تیغه ­های ثابت متصل شده ­اند، انجام می ­دهد. غربالی که در انتهای این دستگاه تعبیه شده است، اندازه محصول رنده شده را (مثلاً 30 میلی­متر) تعیین می­کند و این فرآیند تا جایی ادامه پیدا می­ کند که پلاستیک بتواند از غربال عبور کند.

رنده / Shredder ، دستگاهی که قطعات پلاستیکی بزرگ را به قطعات 20 تا 60 میلی­متری زبر رنده می­کند.این فرآیند از طریق تیغه­ ها متصل به روتور انجام میگیرد.
 دستگاهی که قطعات پلاستیکی بزرگ را به قطعات 20 تا 60 میلی­متری زبر رنده می­کند.این فرآیند از طریق تیغه­ ها متصل به روتور انجام میگیرد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید