زیگ زاگ / Zig Zag

زیگ زاگ / Zig Zag ، دستگاهی که برچسب­ های کاغذی و گرد و غبار را حین فرآیند بازیافت از پلاستیک بازخرده شده جدا می­کند که با نام زیگ زاگ شناخته می­شود چرا که ماده به داخل یک جعبه بلند فلزی می ­افتد که به شکل زیگ زاگی است.

زیگ زاگ / Zig Zag

عبارات مرتبط : جریان هوا، جداکننده هوا
دسته بندی : فرآیند بازیافت

توضیح :

زیگ زاگ / Zig Zag ، دستگاهی که برچسب­ های کاغذی و گرد و غبار را حین فرآیند بازیافت از پلاستیک بازخرده شده جدا می­کند که با نام زیگ زاگ شناخته می­شود چرا که ماده به داخل یک جعبه بلند فلزی می ­افتد که به شکل زیگ زاگی است. یک جریان قوی از هوا در خلاف جهت ماده جریان می­ یابد تا گرد و غبار را از بین ببرد. شکل زیگ زاگی بدین معنا است که ماده به از بالا به پایین به صفحات فلزی زیاد برخورد خواهد کرد که باعث پخش شدن ماده بازخرد شده و جدا شدن گرد و غبار آن منجر می­شود.

زیگ زاگ / Zig Zag ، دستگاهی که برچسب­ های کاغذی و گرد و غبار را حین فرآیند بازیافت از پلاستیک بازخرده شده جدا می­کند که با نام زیگ زاگ شناخته می­شود چرا که ماده به داخل یک جعبه بلند فلزی می ­افتد که به شکل زیگ زاگی است.
دستگاهی که برچسب­ های کاغذی و گرد و غبار را حین فرآیند بازیافت از پلاستیک بازخرده شده جدا می­کند که با نام زیگ زاگ شناخته می­شود چرا که ماده به داخل یک جعبه بلند فلزی می ­افتد که به شکل زیگ زاگی است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید