ضایعات پس تولید / Post Production Waste

ضایعات پس تولید / Post Production Waste ، قراضه یا ضایعاتی که به هنگام ساخت کالاها تولید میشوند.

ضایعات پس تولید / Waste Production Post

عبارات مرتبط : قراضه کارخانه، ضایعات کارخانه
دسته بندی : اصطلاح صنعتی

توضیح :

ضایعات پس تولید / Post Production Waste ، قراضه یا ضایعاتی که به هنگام ساخت کالاها تولید می­شوند. به عنوان مثال، قالب­گیری تزریقی درب یک بطری، گرما شکل­ دهی سینی سالاد و موجودی زائد کاسه­ های نودل پلی پروپیلنی. این نوع ماده، همواره تمیزترین و خالص­ترین منبع بازیافت است. به راحتی برای تبدیل به محصولات جدید قابل بازیافت است.

ضایعات پس تولید / Post Production Waste ، قراضه یا ضایعاتی که به هنگام ساخت کالاها تولید میشوند.
قراضه یا ضایعاتی که به هنگام ساخت کالاها تولید میشوند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید