لیست بسته­ بندی پلاستیک / Plastic Packing List

سندی که تمام جزئیات کالایی که به داخل کامیون یا ظرف (کانتینر) بارگذاری شده است را نشان می­دهد. شامل تفکیک موارد، وزن کلی، وزن بسته­بندی (دانه ­ها، کیسه ­ها و چارچوب­ها) و وزن خالص ظرف و محصول میشود.

لیست بسته­ بندی پلاستیک / Plastic Packing List

عبارات مرتبط :
دسته بندی : مدیریت حمل و نقل کالا

توضیح :

لیست بسته ­بندی پلاستیک / Plastic Packing List ، سندی که تمام جزئیات کالایی که به داخل کامیون یا ظرف (کانتینر) بارگذاری شده است را نشان می­دهد. شامل تفکیک موارد، وزن کلی، وزن بسته­بندی (دانه ­ها، کیسه ­ها و چارچوب­ها) و وزن خالص ظرف و محصول می­شود.

سندی که تمام جزئیات کالایی که به داخل کامیون یا ظرف (کانتینر) بارگذاری شده است را نشان می­دهد. شامل تفکیک موارد، وزن کلی، وزن بسته­بندی (دانه ­ها، کیسه ­ها و چارچوب­ها) و وزن خالص ظرف و محصول میشود.
سندی که تمام جزئیات کالایی که به داخل کامیون یا ظرف (کانتینر) بارگذاری شده است را نشان می­دهد. شامل تفکیک موارد، وزن کلی، وزن بسته ­بندی (دانه ­ها، کیسه ­ها و چارچوب­ها) و وزن خالص ظرف و محصول میشود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید