مستربچ / Masterbatch

مستربچ / Masterbatch یک افزودنی مایع یا جامد که برای رنگ دادن به پلاستیک ها (مستربچ رنگی) یا بهره مندی از سایر خواص (مستربچ افزودنی) آنها استفاده می شود.
مستربچ / Masterbatch
عبارات مرتبط :
دسته بندی : مواد

توضیح :

مستربچ / Masterbatch یک افزودنی مایع یا جامد که برای رنگ دادن به پلاستیک­ ها (مستربچ رنگی) یا بهره­ مندی از سایر خواص (مستربچ افزودنی) آنها استفاده می­شود. مستربچ یک مخلوط غلیظ از دانه ­های رنگی و یا سایر افزودنی ها است که طی فرآیند حرارت ­دهی به درون رزین افزوده می­شود و پس از مرحله خنک کردن به صورت دانه ­های ساچمه ­ای در می ­آید. مستربچ این اجازه را می­دهد تا پلیمر را به صورت اقتصادی طی فرایند ساخت به صورت رنگی درآورد.

مستربچ / Masterbatch یک افزودنی مایع یا جامد که برای رنگ دادن به پلاستیک ها (مستربچ رنگی) یا بهره مندی از سایر خواص (مستربچ افزودنی) آنها استفاده می شود.
مستربچ یک افزودنی مایع یا جامد که برای رنگ دادن به پلاستیک ها (مستربچ رنگی) یا بهره مندی از سایر خواص (مستربچ افزودنی) آنها استفاده می شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید