پلاستیک پلی کربنات / PC

پلاستیک پلی کربنات / PC "Polycarbonate" که با شماره 7 در ازیافت شناسایی میشود. به عنوان یک ترموپلاستیک ذاتاً شفاف، فایده پلی کربنات ها در توانایی آنها برای عبور نور از خود همانند شیشه و مقاومت ضربه ای بالاتر از بسیاری از پلیمرهای متداول است.

پلاستیک پلی کربنات / PC

عبارات مرتبط : پلی کربنات
دسته بندی : پلیمرها

توضیح :

پلاستیک پلی کربنات / PC که با شماره 7 در ازیافت شناسایی میشود. به عنوان یک ترموپلاستیک ذاتاً شفاف، فایده پلی کربنات­ها در توانایی آنها برای عبور نور از خود همانند شیشه و مقاومت ضربه­ای بالاتر از بسیاری از پلیمرهای متداول است. پلی کربنات­های مورد استفاده در مهندسی محکم، موادی چقرمه، و برخی از گریدها از نظر نوری شفاف هستند. کار با آنها بسیار ساده است، به راحتی قالب­گیری و گرماشکل­دهی (ترموفرمینگ) می­شوند. در ساخت اجزای الکترونیکی، مواد ساخت و ساز، سی­دی­ ها، بطری­ های آب و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد.

پلاستیک پلی کربنات / PC "Polycarbonate" که با شماره 7 در ازیافت شناسایی میشود. به عنوان یک ترموپلاستیک ذاتاً شفاف، فایده پلی کربنات ها در توانایی آنها برای عبور نور از خود همانند شیشه و مقاومت ضربه ای بالاتر از بسیاری از پلیمرهای متداول است.
Polycarbonate که با شماره 7 در ازیافت شناسایی میشود. به عنوان یک ترموپلاستیک ذاتاً شفاف، فایده پلی کربنات ها در توانایی آنها برای عبور نور از خود همانند شیشه و مقاومت ضربه ای بالاتر از بسیاری از پلیمرهای متداول است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید