گرما شکل دهی / Thermoforming

گرما شکل دهی / Thermoforming ، فرایند ساختی که ورقه پلاستیکی تا دمای تغییر فرم حرارتی، حرارت دهی میشود، به شکل یک قالب در می آید و تراشیده میشود تا به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود.

گرما شکل دهی / Thermoforming

عبارات مرتبط :
دسته بندی : فرایند ساخت

توضیح :

گرما شکل دهی /  Thermoforming ، فرایند ساختی که ورقه پلاستیکی تا دمای تغییر فرم حرارتی، حرارت دهی می شود، به شکل یک قالب در می ­آید و تراشیده می­شود تا به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود. بزرگترین کاربرد برای قطعات گرما­ شکل­ دهی شده برای بسته ­بندی مواد غذایی است. سایر صنایع مثل لوازم آرایشی، داروسازی و قطعات الکترونیکی نیز از کاربردهای مواد حاصل از گرماشکل ­دهی هستند. برای مثال، سینی­ های گوشت، ظروف سردسازی و ریزموج (میکروویو)، تیوب ­های بستنی و مارگارین، تیوب­ های اغذیه، تیوب­ های اسنک، بسته­ بندی ­های نانوایی و شیرینی­ پزی، پکیج­ های ساندویج و فنجان­ های نوشیدنی. HDPE، PP، PET، PS و PVC پلیمرهای معمول برای این روش هستند.

گرما شکل دهی / Thermoforming ، فرایند ساختی که ورقه پلاستیکی تا دمای تغییر فرم حرارتی، حرارت دهی میشود، به شکل یک قالب در می آید و تراشیده میشود تا به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود.
فرایند ساختی که ورقه پلاستیکی تا دمای تغییر فرم حرارتی، حرارت دهی میشود، به شکل یک قالب در می آید و تراشیده میشود تا به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید