گرید برای شست و شو / Washgrade

گرید برای شست و شو / Washgrade ، مواد پلاستیکی که کثیف یا حاوی گرد و غبار باشند قبل از بازیافت نیازمند شست و شو هستند.

گرید برای شست و شو / Washgrade

عبارات مرتبط : حاوی گرد و خاک
دسته بندی : عرضه مواد

توضیح :

گرید برای شست و شو / Washgrade ، مواد پلاستیکی که کثیف یا حاوی گرد و غبار باشند قبل از بازیافت نیازمند شست و شو هستند. این مسئله، کسانی و چیزهایی که می­توانند آن را فرآیند کنند، محدود می­کند چرا که شست و شو با آب نیازمند پروانه­ های (اجازه) به خصوصی است.

گرید برای شست و شو / Washgrade ، مواد پلاستیکی که کثیف یا حاوی گرد و غبار باشند قبل از بازیافت نیازمند شست و شو هستند.
 مواد پلاستیکی که کثیف یا حاوی گرد و غبار باشند قبل از بازیافت نیازمند شست و شو هستند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید