تگ : رسانای برق

اخبار پلاستیک پلاستیک گارانتی پلاستیک

ابداع پلاستیک شفاف و رسانای برق

Garantip
ابداع پلاستیک شفاف و رسانای برق توسط محققان آغاز شده که می توان از آن در تولید نمایشگرهای لمسی و پنجره هایی مجهز به سلول...