تگ : ضایعات پلاستیکی

اخبار پلاستیک ضایعات پلاستیک گرانول پلاستیک

ضایعات پلاستیک و میکروپلاستیک ها محیط زیست دریایی را تهدید می کنند

Garantip
ضایعات پلاستیک و میکروپلاستیک ها محیط زیست دریایی را تهدید می کنند به گزارش ایرنا : امروزه ضایعات پلاستیک و میکروپلاستیک ها محیط زیست دریایی...