تگ : پسماند

اخبار پلاستیک گارانتی پلاستیک

بکارگیری سیستم پردازش و مدیریت پسماند جهت بازیافت ضایعات پلاستیک در جزیره هرمز ها اغاز شد

Garantip
ساماندهی پسماند و ضایعات پلاستیک با بکارگیری سیستم پردازش در جزیره هرمز آغاز شد. محمد مینوسپهر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با پیگیری شهرداری و شورای اسلامی...