Impact Strength

اندازه گیری مقاومت ماده در برابر ضربه (یا جذب انرژی). این پارامتر، قابلیت یک ماده برای مقاومت در مقابل شکست و تغییر فرم را نشان میدهد. دو آزمون معمول، آیزود (Izod) و چارپی (Charpy) هستند.

استحکام ضربه ­ای / Strength Impact

عبارات مرتبط :
دسته بندی : آزمون ماده

توضیح :

استحکام ضربه ­ای (Impact Strength) ، اندازه ­­گیری مقاومت ماده در برابر ضربه (یا جذب انرژی) است. این پارامتر، قابلیت یک ماده برای مقاومت در مقابل شکست و تغییر فرم را نشان می­دهد. دو آزمون معمول، آیزود (Izod) و چارپی (Charpy) هستند.

اندازه گیری مقاومت ماده در برابر ضربه (یا جذب انرژی). این پارامتر، قابلیت یک ماده برای مقاومت در مقابل شکست و تغییر فرم را نشان میدهد. دو آزمون معمول، آیزود (Izod) و چارپی (Charpy) هستند.
اندازه گیری مقاومت ماده در برابر ضربه است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید