Closed Loop

بازیافت حلقه بسته پلاستیک می تواند به عنوان یک مدیریت ضروری برای حفاظت از محیط زیست تعریف شود که یک سیستم تولید با فرآیند بازیافت ضایعات پلاستیک است

حلقه­ ی بسته Closed Loop

عبارات مرتبط : چرخه کامل بازیافت ، حلقه ی بسته بازیافت
دسته بندی :  اصطلاح صنعتی

توضیح :

حلقه بسته ی بازیافت پلاستیک می تواند به عنوان یک مدیریت ضروری برای حفاظت از محیط زیست تعریف شود که یک سیستم تولید با فرآیند بازیافت ضایعات پلاستیک است.

توجه استراتژی با در نظر گرفتن ضایعات قابل بازیافت به عنوان پتانسیل ، از دفع زباله به بازیافت و تولید مثل تغییر می یابد. در مقایسه با بازیافت حلقه باز ، بازیافت حلقه بسته از کاهش کیفیت محصول جدید به جای کاهش عملکرد محافظت می کند.

همچنین ، سیستم حلقه ی بسته بازیافت حاوی مزایای مختلفی است که مصرف مواد اولیه را کاهش می دهد و از محیط زیست محافظت می کند.

اهداف حلقه ی بسته بازیافت

برای به دست آوردن تعادل رشد اقتصادی و مصرف منابع طبیعی ، باید از منابع به طور مؤثر استفاده شود و به مدیریت واقعی زباله ها به عنوان پتانسیل نیاز دارد.

منبع جدید حلقه ی بسته بازیافت با جمع آوری مواد قابل بازیافت ، تبدیل به یک محصول جدید و بازگرداندن پسماند به گردش مصرف تشکیل می شود.

این ماده زباله های پس از مصرف کننده یا فرآورده های فرعی دیگر را استخراج می کند و سپس این موارد را بازیافت می کند و به تولید محصولات جدید مانند مجله بازیافت یا روزنامه ها می پردازد تا انواع دیگر کاغذ یا تخته کاغذ تولید کند.

همچنین تضمین می کند که منابع قابل بازیافت با ارزش هستند و می توانند در همان محصولات بازیافت و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. از منظر اقتصاد ، سیستم بازیافت حلقه بسته یک مفهوم پایدار است که اقدامات خاصی برای بازیافت و بازیابی برای حفظ مواد تا زمانی که ممکن است مفید باشد و بارهای محیط را کاهش دهد.

این بدان معنی است که مواد می توانند به طور نامحدود بازیافت شوند و کیفیت و خصوصیات آن تخریب نشود ، این شرط عمده امکان تبدیل محصول قابل بازیافت همان محصول پیش از مصرف را می دهد.

مناسب ترین مواد بازیافت حلقه ی بسته از جنس آلومینیوم ، شیشه و پلاستیک هستند زیرا در فرآیند بازیافت و تولید مثل کیفیت آنها را از دست نمی دهند.

علاوه بر این ، دفع زیست تخریب پذیر مرحله دیگری از سیستم بازیافت حلقه بسته است که مواد غیر قابل بازیافت و فرآورده های غیرمجاز که در تولید بی فایده هستند ، به مواد طبیعی تبدیل می شوند و بدون آلودگی و اثرات زیان آور به محیط باز می گردند.

پروسه حلقه بسته بازیافت

روش بازیافت حلقه بسته بطور مکرر در حال بازیافت و استفاده مجدد از مواد به جای تولید دوباره آن است ، فرایند آن حفظ مواد درگیر در یک حلقه برای حمایت از اقتصاد مدور است.

بازیافت و استفاده مجدد از کل فرآیند به جای استفاده فقط یکبار و تبدیل به زباله آن مواد. اصول فرآیند جمع آوری ، ساخت و تأمین است و مرحله جمع آوری هدایت و جمع آوری مواد قابل بازیافت برای پشتیبانی از عملکرد فرایند است. کارخانه های بازیافت با جمع آوری زباله خانه ها ، مشاغل و مراکز بازیافت و مدیریت پسماند ، این مواد را بدست می آورند. بعلاوه ، درابتدای مرحله تولید مواد قابل بازیافت را طبقه بندی می کند و به تولید محصولات جدید می پردازد و تولید کنندگان محصولات جدید را به شخص ثالث عرضه می کنند. در مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته ، تقاضای محصولات و بازده بهره برداری مستقیم از منابع قابل بازیافت و نحوه استراتژی قیمت گذاری ها از عوامل تأثیر گذار می باشند

بازیافت حلقه بسته پلاستیک می تواند به عنوان یک مدیریت ضروری برای حفاظت از محیط زیست تعریف شود که یک سیستم تولید با فرآیند بازیافت ضایعات پلاستیک است
بازیافت حلقه بسته پلاستیک می تواند به عنوان یک مدیریت ضروری برای حفاظت از محیط زیست تعریف شود که یک سیستم تولید با فرآیند بازیافت ضایعات پلاستیک است

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید