پلاستیک بازیافت شده / Repro

پلاستیک بازیافت شده / Repro  که توسط اکسترودر به صورت دانه یا رزین درآمده ­اند.کیفیت کمتری نسبت به ماده اصلی دارد اما قیمت کمتر باعث شده تقاضا زیاد باشد.

پلاستیک بازیافت شده / Repro

عبارات مرتبط : بازیافت شده ، رزین بازیافت شده
دسته بندی : مواد

توضیح :

پلاستیک بازیافت شده / Repro  که توسط اکسترودر به صورت دانه یا رزین درآمده ­اند. کیفیت کمتری نسبت به ماده اصلی [بکر] دارد اما به علت قیمت کمتری که دارد تقاضای زیادی برای آن وجود دارد.

پلاستیک بازیافت شده / Repro  که توسط اکسترودر به صورت دانه یا رزین درآمده ­اند.کیفیت کمتری نسبت به ماده اصلی دارد اما قیمت کمتر باعث شده تقاضا زیاد باشد.
پلاستیک بازیافت شده / Repro  که توسط اکسترودر به صورت دانه یا رزین درآمده ­اند.کیفیت کمتری نسبت به ماده اصلی دارد اما قیمت کمتر باعث شده تقاضا زیاد باشد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید