پلاستیک باز خرد شده / Regrind

پلاستیک باز خرد شده / Regrind  ، پلاستیک­ های سختی که توسط گرانول­ ساز به قطعات کوچکتر (6-14 میلی­متر) تبدیل شده ­اند. این عمل به منظور متراکم­ کردن، خوراک­ دهی پیوسته به اکسترودر و شست و شوی مؤثر ماده در صورتی که کثیف باشد، است.

پلاستیک باز خرد شده / Regrind

عبارات مرتبط :  تکه کوچک ، خرد شده
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

پلاستیک باز خرد شده / Regrind  ، پلاستیک­ های سختی که توسط گرانول­ ساز به قطعات کوچکتر (6-14 میلی­متر) تبدیل شده ­اند. این عمل به منظور متراکم­ کردن، خوراک­ دهی پیوسته به اکسترودر و شست و شوی مؤثر ماده در صورتی که کثیف باشد، است. برخی از بازخردشده­ ها می­توانند مستقیماً برای تولید محصولات در خط تولید مورد استفاده قرار گیرند.

پلاستیک باز خرد شده / Regrind  ، پلاستیک­ های سختی که توسط گرانول­ ساز به قطعات کوچکتر (6-14 میلی­متر) تبدیل شده ­اند. این عمل به منظور متراکم­ کردن، خوراک­ دهی پیوسته به اکسترودر و شست و شوی مؤثر ماده در صورتی که کثیف باشد، است.
پلاستیک­ های سختی که توسط گرانول­ ساز به قطعات کوچکتر (6-14 میلی­متر) تبدیل شده ­اند. این عمل به منظور متراکم­ کردن، خوراک­ دهی پیوسته به اکسترودر و شست و شوی مؤثر ماده در صورتی که کثیف باشد، است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید