ABS / PC

یک آمیخته¬ای از پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادی¬ان استایرن است که مجموعه¬ای از فرآیندپذیری بالای ABS و خواص مکانیکی، ضربه¬ای و حرارتی PC باهم ترکیب شده¬اند

ABS / PC

عبارات مرتبط : اکریلونیتریل بوتادی­ان استایرن/ ABS
دسته بندی : پلیمرها

توضیح :

ABS / PC یا اکریلونیتریل بوتادی­ان استایرن با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. یک آمیخته­ ای از پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادی­ان استایرن است که مجموعه ­ای از فرآیندپذیری بالای ABS و خواص مکانیکی، ضربه­ ای و حرارتی PC باهم ترکیب شده ­اند. آمیخته ­های PC/ABS در کاربردهایی که دمای اعوجاج (تغییر شکل) حرارتی بالا (95-125 درجه سانتی­گراد) و چقرمگی خوب نیاز است، مناسب است. این آمیخته ­ها چقرمگی در دمای پایین دارند که آنها را برای محصولاتی که در گستره­ وسیعی از دما به کار برده می­شوند، مناسب می­سازد. صنعت خودرو و الکترونیک از کاربردهای متداول این آمیخته هستند.

یک آمیخته¬ای از پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادی¬ان استایرن است که مجموعه¬ای از فرآیندپذیری بالای ABS و خواص مکانیکی، ضربه¬ای و حرارتی PC باهم ترکیب شده¬اند
یک آمیخته ای از پلی کربنات و اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن است که مجموعه ای از فرآیندپذیری بالای ABS و خواص مکانیکی، ضربه ای و حرارتی PC باهم ترکیب شده اند

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید