کلوخه / Lumps

کلوخه / Lumps در طول اکستروژن پلاستیک، چه در نقطه فیلتر چه به هنگام پاک سازی خط، میان دو اجرای تولید، به وجود می آیند.

کلوخه / Lumps

عبارات مرتبط : [ باقی­مانده ] پاک­سازی یا تخلیه کردن، پاکسازی­ شده ­ها، ضایعات، توده
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

کلوخه / Lumps در طول اکستروژن پلاستیک، چه در نقطه فیلتر چه به هنگام پاک سازی خط، میان دو اجرای تولید، به وجود می آیند. پاک سازی به هنگام تعویض مواد، رنگ ها یا آمیخته ­ها مورد نیاز است تا اجرای بعدی تولید شروع شود. با توجه به خاصیت ذاتی توده های تولیدی، بسیار معمول است که آلوده شود و بنابراین بازرسی­ های محتاطانه بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

کلوخه / Lumps در طول اکستروژن پلاستیک، چه در نقطه فیلتر چه به هنگام پاک سازی خط، میان دو اجرای تولید، به وجود می آیند. پاک سازی به هنگام تعویض مواد، رنگ ها یا آمیخته ­ها مورد نیاز است تا اجرای بعدی تولید شروع شود. با توجه به خاصیت ذاتی توده های تولیدی، بسیار معمول است که آلوده شود و بنابراین بازرسی­ های محتاطانه بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
با توجه به خاصیت ذاتی توده ها، آلوده بودن آن بسیار معمول است، بنابراین بازرسی­ های محتاطانه بیشتری مورد نیاز است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید