اسکلت / Skeleton

اسکلت / Skeleton ، ضایعات تولید شده در فرآیند برش دای، گرما شکل ­دهی و شکل­ دهی خلاء پلاستیک­ ها میباشد.

اسکلت / Skeleton

عبارات مرتبط : تراش، تراشیدن، اسکلتی، قطعات باقی­مانده
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

اسکلت / Skeleton ، ضایعات تولید شده در فرآیند برش دای، گرما شکل ­دهی و شکل­ دهی خلاء پلاستیک­ ها میباشد. این ها قطعات باقی مانده ­ای (ضایعات) هستند که به هنگام برش دادن قطعه از یک ورقه پلاستیکی به وجود می ­آیند.

اسکلت / Skeleton ، ضایعات تولید شده در فرآیند برش دای، گرما شکل ­دهی و شکل­ دهی خلاء پلاستیک­ ها میباشد.
 ضایعات تولید شده در فرآیند برش دای، گرما شکل ­دهی و شکل­ دهی خلاء پلاستیک­ ها میباشد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید