اولفین گرمانرم / TPO

اولفین گرمانرم / TPO با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. در مصارف بیرونی (خارجی) کاربرد بسیاری دارد چرا که در مقابل اشعه فرابنفش تخریب نمی­شود

اولفین گرمانرم / TPO

عبارات مرتبط :
دسته بندی : پلیمرها

توضیح :

اولفین گرمانرم / TPO با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. در مصارف بیرونی (خارجی) کاربرد بسیاری دارد چرا که در مقابل اشعه فرابنفش تخریب نمی­شود، مشکلی که برای نایلون متداول است.  Thermoplastic olefin به صورت گسترده در صنعت خودرو مورد استفاده است.

اولفین گرمانرم / TPO با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. در مصارف بیرونی (خارجی) کاربرد بسیاری دارد چرا که در مقابل اشعه فرابنفش تخریب نمی­شود
با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. در مصارف بیرونی (خارجی) کاربرد بسیاری دارد چرا که در مقابل اشعه فرابنفش تخریب نمی­شود

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید