پلاستیک فلزکاری شده / Metalised

فلزکاری شده / Metalised ، به قطعات یا فیلم های پلاستیکی که طی فرایندی به منظور زیبایی و خواصی مکانیکی با فلز پوشش دهی شود، می گویند.

پلاستیک فلزکاری شده / Metalised

عبارات مرتبط : فلزکاری شده
دسته بندی : عرضه ماده

توضیح :

پلاستیک فلزکاری شده / Metalised  ، به قطعات یا فیلم­ های پلاستیکی که طی فرایندی به منظور زیبایی و خواصی مکانیکی با فلز پوشش ­دهی شود، می گویند. از نظر بصری، پوشش­ دادن پلاستیک با فلز باعث افزایش صیقل (جلا) و بازتاب پذیری ماده می­شود. سایر خواص از قبیل مقاومت سایشی و هدایت الکتریکی نیز که جزو خواص ذاتی پلاستیک­ ها نیستند از طریق فلز کاری قابل دست­یابی هستند.  صنایع خودرو و بسته­ بندی از کاربردهای معمول این مواد هستند.

فلزکاری شده / Metalised ، به قطعات یا فیلم های پلاستیکی که طی فرایندی به منظور زیبایی و خواصی مکانیکی با فلز پوشش دهی شود، می گویند.
به فرایندی به منظور زیبایی و خواصی مکانیکی و با فلز پوشش دهی شود، Metalised  می گویند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید