پلاستیک ورقه ورقه شده /  Laminated

پلاستیک ورقه ورقه شده / Laminated ، دو یا چند ماده که به همدیگر چسبیده اند. ورقه ورقه ها (چندلایه ای ها) شاید نیازمند خواص تکونولوژیکی باشند تا از سطح نمونه محافظت کنند.

پلاستیک ورقه ورقه شده / لایه ­ای شده /  Laminated

عبارات مرتبط :  چندلایه، متورق
دسته بندی : مواد

توضیح :

پلاستیک ورقه ورقه شده / Laminated ، دو یا چند ماده که به همدیگر چسبیده­ اند. ورقه­ ورقه ­ها (چند لایه ­ای­ ها) شاید نیازمند خواص تکونولوژیکی باشند تا از سطح نمونه محافظت کنند.

پلاستیک ورقه ورقه شده / Laminated ، دو یا چند ماده که به همدیگر چسبیده اند. ورقه ورقه ها (چندلایه ای ها) شاید نیازمند خواص تکونولوژیکی باشند تا از سطح نمونه محافظت کنند.
پلاستیک ورقه ورقه شده / Laminated ، دو یا چند ماده که به همدیگر چسبیده اند. ورقه ورقه ها (چندلایه ای ها) شاید نیازمند خواص تکونولوژیکی باشند تا از سطح نمونه محافظت کنند.

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید