پلاستیک پلی اتیلن سبک  / LDPE

پلاستیک پلی اتیلن سبک  / LDPE ، مقاومت عالی در مقابل اسیدها، بازها و روغن­ های گیاهی دارد و در بازیافت با شماره 4 شناسایی میشود. چقرمگی، انعطاف ­پذیری و شفافیت نسبی آن، این ماده را برای  کاربردهای بسته بندی­ که نیازمند مهر و موم حرارتی هستند مناسب می سازد.

پلاستیک پلی اتیلن سبک  / LDPE

عبارات مرتبط :  پلی اتیلن دانسیته پایین
دسته بندی : پلیمر ها

توضیح :

پلاستیک پلی اتیلن سبک  / LDPE ، مقاومت عالی در مقابل اسیدها، بازها و روغن­ های گیاهی دارد و در بازیافت با شماره 4 شناسایی میشود. چقرمگی، انعطاف ­پذیری و شفافیت نسبی آن، این ماده را برای  کاربردهای بسته بندی­ که نیازمند مهر و موم حرارتی هستند مناسب می سازد.

پلاستیک پلی اتیلن سبک  / LDPE ، مقاومت عالی در مقابل اسیدها، بازها و روغن­ های گیاهی دارد و در بازیافت با شماره 4 شناسایی میشود. چقرمگی، انعطاف ­پذیری و شفافیت نسبی آن، این ماده را برای  کاربردهای بسته بندی­ که نیازمند مهر و موم حرارتی هستند مناسب می سازد.
Low Density Polyethylene، مقاومت عالی در مقابل اسیدها، بازها و روغن­ های گیاهی دارد و در بازیافت با شماره 4 شناسایی میشود. چقرمگی، انعطاف ­پذیری و شفافیت نسبی آن، این ماده را برای  کاربردهای بسته بندی­ که نیازمند مهر و موم حرارتی هستند مناسب می سازد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید