پلی استایرن با مقاومت ضربه­ای بالا / HIPS

پلی استایرن با مقاومت ضربه¬ای بالا (High Impact Polystyrene) کوپلیمر پلی استایرن با پلی بوتادی ان رابر است تا عملکرد بهبود پیدا کند. این ماده بسیار پرکاربرد، اقتصادی و پلاستیکی با استحکام ضربه¬ای است که به سادگی ماشین¬کاری ساخته می شود.

پلی استایرن با مقاومت ضربه­ای بالا / HIPS

عبارات مرتبط : پلی استایرن با مقاومت ضربه­ای بالا
دسته بندی : پلیمرها

توضیح :

پلی استایرن با مقاومت ضربه­ای بالا (High Impact Polystyrene) کوپلیمر پلی استایرن با پلی بوتادی ان رابر است تا عملکرد بهبود پیدا کند. این ماده بسیار پرکاربرد، اقتصادی و پلاستیکی با استحکام ضربه­ای است که به سادگی ماشین­کاری ساخته می شود. HIPS اغلب برای کاربردهای با استحکام ساختاری پایین به کار برده می­شود، جایی که قابلیت ماشین­کاری، مقاومت ضربه­ای و هزینه پایین مدنظر است. این کاربردها عبارتند از جعبه تلویزیون، اسباب­بازی، فنجان­ها و سینی­های غذا.

پلی استایرن با مقاومت ضربه¬ای بالا (High Impact Polystyrene) کوپلیمر پلی استایرن با پلی بوتادی ان رابر است تا عملکرد بهبود پیدا کند. این ماده بسیار پرکاربرد، اقتصادی و پلاستیکی با استحکام ضربه¬ای است که به سادگی ماشین¬کاری ساخته می شود.
پلی استایرن با مقاومت ضربه¬ای بالا (High Impact Polystyrene) کوپلیمر پلی استایرن با پلی بوتادی ان رابر است تا عملکرد بهبود پیدا کند. این ماده بسیار پرکاربرد، اقتصادی و پلاستیکی با استحکام ضربه¬ای است که به سادگی ماشین¬کاری ساخته می شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید