پلی استر / PET

پلی استر / PET را با شماره 1 در بازیافت میتوان شناسایی کرد. PET متداول ترین عضو خانواده پلی استرها است که در صنعت الیاف برای لباس، ظروف مایعات و غذا، گرماشکل دهی برای ساخت و در کنار الیاف شیشه برای کاربردهای مهندسی مورد استفاده است.

پلی استر / PET

عبارات مرتبط : پلی (اتیلن ترفتالات)
دسته بندی : پلیمرها

توضیح :

پلی استر / PET  را با شماره 1 در بازیافت میتوان شناسایی کرد. PET متداول­ترین عضو خانواده پلی استرها است که در صنعت الیاف برای لباس، ظروف مایعات و غذا، گرماشکل­ دهی برای ساخت و در کنار الیاف شیشه برای کاربردهای مهندسی مورد استفاده است.

Polyethylene terephthalate می­تواند سفت یا نیمه ­سفت باشد و بسیار سبک وزن است. خواص سدگری خوب برای گاز و قابل ­قبولی برای آب، دارد و همچنین سدگر خوبی برای الکل (نیازمند اصلاح برای سدگری است) و حلال­ها است. این پلیمر محکم و در برابر ضربه مقاوم است.

پلی استر / PET را با شماره 1 در بازیافت میتوان شناسایی کرد. PET متداول ترین عضو خانواده پلی استرها است که در صنعت الیاف برای لباس، ظروف مایعات و غذا، گرماشکل دهی برای ساخت و در کنار الیاف شیشه برای کاربردهای مهندسی مورد استفاده است.
با شماره 1 در بازیافت میتوان شناسایی کرد. PET متداول ترین عضو خانواده پلی استرها است که در صنعت الیاف برای لباس، ظروف مایعات و غذا، گرماشکل دهی برای ساخت و در کنار الیاف شیشه برای کاربردهای مهندسی مورد استفاده است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید