آف­گرید / Offgrade

آف­گرید / Offgrade بطور کلی موادی است که خواص آن­ها نسبت به حالت اصلی پایین­تر و به تبع آن قیمت پایین­تر دارند.

آف­گرید / Offgrade

عبارات مرتبط : آف­گرید، offspec، رزین آف­گرید
دسته بندی : مواد

توضیح :

آف­گرید / Offgrade رزین خام یا اولیه که خارج از مشخصات معمول آن ماده تولید می­شود. می­تواند یک تفاوت در رنگ یا خصوصیات فنی باشد. با قیمت پایین­تر از اصلی فروخته می­شود و تولید­کننده آنچه شما دریافت خواهید کرد را تضمین نمی­کند.

بطور کلی موادی است که خواص آن­ها نسبت به حالت اصلی پایین­تر و به تبع آن قیمت پایین­تر دارند.

آف­گرید / Offgrade بطور کلی موادی است که خواص آن­ها نسبت به حالت اصلی پایین­تر و به تبع آن قیمت پایین­تر دارند.
آف­گرید / Offgrade بطور کلی موادی است که خواص آن­ها نسبت به حالت اصلی پایین­تر و به تبع آن قیمت پایین­تر دارند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید