تخریب امن /  Secure Destruction

تخریب امن /  Secure Destruction ، فرآیند تخریب اطلاعات روی نوارها، اسناد، محصولات منقضی، محصولات با علامت تجاری و ... می باشد.

تخریب امن /  Secure Destruction

عبارات مرتبط :
دسته بندی : خدمات

توضیح :

تخریب امن /  Secure Destruction ، فرآیند تخریب اطلاعات روی نوارها، اسناد، محصولات منقضی، محصولات با علامت تجاری و دیگر شکل­ های ذخیره ­سازی الکترونیکی و فیزیکی. تخریب اطلاعات به این علت است که آنها غیرقابل خواندن، غیرقابل دسترسی هستند یا برای اهداف غیرمجاز استفاده شده ­اند.

تخریب امن /  Secure Destruction ، فرآیند تخریب اطلاعات روی نوارها، اسناد، محصولات منقضی، محصولات با علامت تجاری و ... می باشد.
 فرآیند تخریب اطلاعات روی نوارها، اسناد، محصولات منقضی، محصولات با علامت تجاری و … می باشد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید