PPM

در صنعت ما این اصطلاح غلظت آلودگی ها در مواد پلاستیکی به خصوص بازخرد شده ها را بیان می کند.

PPM

عبارات مرتبط : قسمت در میلیون
دسته بندی : آزمون ماده

توضیح :

PPM ، راهی برای بیان غلظت های اندک از مواد است. درصد به معنای یک در 100 و PPM به معنای قسمت در یک میلیون است. در صنعت ما این اصطلاح غلظت آلودگی­ ها در مواد پلاستیکیبه خصوص بازخرد شده ها را بیان می­کند.

مشتری­ ها یک سطح تحمل دارند که چند ” Parts Per Million ” از آلودگی را می­توانند بپذیرند. ارسال ماده با مقدار بیشتری از آلودگی که مشتری می­تواند استفاده کند، موجب از دست رفتن شهرت و پول بسیاری می­شود.

در صنعت ما این اصطلاح غلظت آلودگی ها در مواد پلاستیکی به خصوص بازخرد شده ها را بیان می کند.
در صنعت ما این اصطلاح غلظت آلودگی ها در مواد پلاستیکی به خصوص بازخرد شده ها را بیان می کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید