اخبار پلاستیک ضایعات پلاستیک گارانتی پلاستیک

شناسایی سخت پوستی که پلاستیک را به نانو پلاستیک تبدیل می کند

شناسایی سخت پوستی که پلاستیک را به نانو پلاستیک تبدیل می کند

فروش ویژه گرانول پلاستیک

یکی از چالش های ردگیری آلودگی های پلاستیکی در اقیانوس ناآشنایی با شیوه تبدیل آنها به قطعات ریزتر است. شناسایی سخت پوستی که پلاستیک را به نانوپلاستیک مبدل می کند به حل این چالش کمک می کند.

شناسایی سخت پوستی که پلاستیک را به نانو پلاستیک تبدیل می کند
شناسایی سخت پوستی که پلاستیک را به نانو پلاستیک تبدیل می کند


به گزارش تی نیوز، به نقل از نیواطلس، ضایعات پلاستیک رهاشده در دریاها به علت برخورد با امواج و جریان های دریایی و نیز نور به تدریج خرد و قطعه قطعه می شوند. در همین حال دستگاه گوارش برخی آبزیان و از جمله سخت پوستان کوچک نیز می تواند قطعات ریز پلاستیکی را به ذرات نانو پلاستیکی مبدل کند. نکته جالب این است که کل این فرایند چهار روز به طول می انجامد.

امواج آب و اشعه ماورا بنفش می توانند ضایعات پلاستیک را به ابعادی کوچک تر از ۵ میلی متر مبدل کنند. اما پژوهشگران ایرلندی در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که دستگاه گوارش سخت پوستی به نام Gammarus duebeni می تواند حتی پلاستیک های دو سانتیمتری را به قطعات بسیار ریز در ابعاد نانو مبدل کند.

بررسی بدن این جاندار در آزمایشگاه و در زیر نور فلورسنت نشان داد که آنها ۶۶ درصد از قطعات پلاستیکی بلعیده شده را به ابعاد نانو در می آورند و هر یک از این تکه پلاستیک ها در نهایت کمتر از یک میکرومتر طول دارند.

محققان می گویند این کشف علمی زمینه را برای یافتن روش هایی جدید به منظور مقابله با آلودگی دریاها و نیز افزایش تلفات آبزیان و برخی پرندگان به علت بلعیدن قطعات پلاستیکی فراهم می کند.

آدرس تلگرام گارانتی پلاستیک

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید