اخبار پلاستیک ضایعات پلاستیک گارانتی پلاستیک

آیین‌نامه جدید برای پسماندهای عادی

آیین‌نامه جدید برای پسماندهای عادی

فروش ویژه گرانول پلاستیک

گزارش دنیای اقتصاد در مورد آیین‌نامه جدید برای پسماندهای عادی ، اعضای کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران با حضور نمایندگانی از انجمن ملی صنایع پلاستیک، انجمن ملی صنایع پلیمر و اتحادیه صنایع بازیافت ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را بررسی کردند.

آیین‌نامه جدید برای پسماندهای عادی
آیین‌نامه جدید برای پسماندهای عادی


در این نشست با توجه به ایرادات اساسی که نسبت به این آیین‌نامه مطرح شد، تصمیم گرفته شد طی مدتی مشخص که از سوی وزارت کشور مشخص می‌شود، آیین‌نامه جدیدی را تهیه و پیشنهاد، همچنین ایرادات مربوط به آیین‌نامه دولت را هم شناسایی و به پیوست اعلام کنند. در ابتدای جلسه سعید ذکایی، نایب‌رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گزارشی از مشکلات و نواقصی که در آیین‌نامه دولت وجود دارد، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش در آیین‌نامه موجود، مدیریت جامعی در حوزه ضایعات پلاستیک و دیگر پسماندها دیده نشده و با توجه به وجود چهار قانون و آیین‌نامه در همین حوزه به نظر می‌رسد، تدوین یک قانون و آیین‌نامه جدید جز چندگانگی نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد و کارآیی این حوزه را از بین می‌برد.
در این گزارش بی‌توجهی به کل زنجیره تولید ارزش پسماند به‌عنوان یک مشکل دیگر مطرح می‌شود و از سویی رویه دریافت عوارض در این بخش، هدفمند دیده نشده است. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که برخلاف آنچه در عنوان آیین‌نامه روی بخش غیردولتی تاکید دارد، در تهیه بندهای آن هیچ‌گونه بخش غیردولتی دیده نشده است. در نهایت با توجه به بحث‌هایی که در این نشست مطرح و تشریح شد، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران پیشنهاد داد آیین‌نامه جدیدی با در نظر گرفتن تمام مباحث مطرح شده در این نشست تهیه و در اختیار وزارت کشور که مسوول تدوین این آیین‌نامه است، قرار گیرد.

آدرس تلگرام گارانتی پلاستیک

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید