اخبار پلاستیک ضایعات پلاستیک گارانتی پلاستیک

مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی را سریع تر هضم می کند

مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی را سریع تر هضم می کند

فروش ویژه گرانول پلاستیک

مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی را سریع تر هضم می کند

به گزارش تی نیوز– محققان ابرآنزیمی مهندسی کردند که می تواند پلاستیک ها را در مدت چند روز به بلوک های اصلی سازنده آن تجزیه کند. این ابرآنزیم ضایعات پلاستیکی را ۶ برابر سریع تر از آنزیمی که محققان در سال ۲۰۱۸ کشف کردند، هضم می کند.

مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی را سریع تر هضم می کند
مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی را سریع تر هضم می کند

محققان ژاپنی و تاثیر آنها بر مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی را سریع تر هضم می کند

به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، محققان ژاپنی در سال ۲۰۱۸ موفق به کشف باکتری شدند که اشتهای طبیعی برای خوردن پلاستیک های PET داشت. این کشف چشم اندازه ابداع یک راه حل کم هزینه را برای برخی از رایج ترین اشکال آلودگی پلاستیکی مطرح کرد.
محققان اکنون از این باکتری به عنوان پایه ای برای ابداع یک «ابرآنزیم» که به تازگی مهندسی شده، استفاده کردند؛ این ابرآنزیم می تواند ضایعات پلاستیکی را شش برابر سریعتر هضم کند.
این باکتری که به عنوان Ideonella sakaiensis شناخته می شود، ۲ سال پیش توسط محققان «موسسه فناوری کیوتو» در ژاپن کشف شد؛ این باکتری توانایی قابل توجهی در استفاده از پلاستیک های PET به عنوان منبع انرژی خود نشان داد.
پلاستیک های PET موادی هستند که برای ساخت وسایل از بطری های نوشابه تا بطری های شامپو استفاده می شود و سالانه صدها میلیون تن از این پلاستیک تولید می شود. این محققان متوجه شدند که این باکتری می تواند در عرض چند هفته این پلاستیک را کاملا تجزیه کند.
محققان همچنین متوجه شدند که این باکتری تجزیه را از طریق یک جفت آنزیم انجام می دهد که یکی از آنها که PETase نام دارد به سرعت توسط محققان دانشگاه «پورتسموث» و آزمایشگاه ملی انرژی تجدید پذیر (NREL)، به نحوی در آزمایشگاه مهندسی شد که پلاستیک را حدود ۲۰ درصد سریع تر از نمونه اصلی آن تجزیه می کرد.

اکنون همین محققان این آنزیم را با آنزیم شریک خود به نام MHETase ترکیب کردند تا سرعت تجزیه پلاستیک را بازهم بیشتر افزایش دهند.

آدرس تلگرام گارانتی پلاستیک

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید